Werkwijze

Coronavirus update

Mijn sessies zijn in de lockdown conform RIVM richtlijnen toegestaan. 

Uiteraard is het nog steeds mogelijk om contact met elkaar te hebben, middels videobellen (beveiligde verbinding) en/of hardloop (wandel) sessies, mocht je dit prettiger vinden. Daarbij houd ik mij aan de richtlijnen van het RIVM, bij klachten spreken we niet fysiek af en zoeken we naar mogelijkheden. 

 

Een kennismakingsgesprek of een intake blijft bij mij in de praktijk mogelijk. En er is ook nog steeds de mogelijkheid om te videobellen (beveiligde verbinding) of een telefoongesprek. Een vervolgafspraak zou ook tijdens een wandeling kunnen plaatsvinden, zolang jij en ik geen klachten hebben. Dit is onder de huidige regelgeving nog steeds mogelijk. We houden dan 1,5 meter of meer afstand van elkaar.

 

Runningtherapie is onder de huidige regelgeving nog steeds mogelijk, zolang jij en ik geen klachten hebben. Dit stemmen we goed af met elkaar en houden ruim 2,5 meter afstand van elkaar. Ik kies er zelf voor om runningtherapie in een groep nog niet aan te bieden. Ik hoop dit in de toekomst snel weer te kunnen doen. 

 

Psychosociale therapie & Hypnotherapie

Na een kennismakingsgesprek kun je kiezen voor een (kortlopende) therapie. Tijdens de intake kijken we naar jouw situatie, vragen of problemen. Ook staan we stil bij jouw voorgeschiedenis, waarin mogelijk belangrijke thema’s naar voren komen. Jij bepaalt wat het doel is voor de therapie. De duur van de therapie is afhankelijk van de hulpvraag en kan meerdere sessies inhouden.

 

De sessies duren circa 1,5 uur. Meestal wordt een frequentie van eens in de twee weken afgesproken, met als vervolg een keer per maand. Een algemene therapieduur is moeilijk aan te geven. Ieder therapie-traject is weer anders.

 

Runningtherapie

Meestal zijn je huisarts, psycholoog of POH-GGZ de personen om een indicatie voor runningtherapie te geven. Wanneer je van hen een verwijzing hebt gekregen kun je contact met mij opnemen voor het plannen van een kennismakingsgesprek of om informatie in te winnen. Ook zonder doorverwijzing kun je vrijblijvend contact met mij opnemen.

 

Wanneer je besluit om te starten met runningtherapie, zal de eerste afspraak bestaan uit een intakegesprek en een conditietest. We kijken waar jouw behoeftes liggen en hoe jouw conditie is. Vervolgens maken we samen een persoonlijk plan waarin staat welke doelen je wilt behalen en kan je andere wensen kenbaar maken.

 

Wanneer je kiest voor een individueel traject, zullen het aantal sessies variëren tussen de 6 en 12 keer. Ook hier wordt gekeken naar wat nodig is en wat je eigen wens/verlangen is. 

Wanneer je kiest voor groepsbegeleiding, werk ik met een strippenkaart.

De loopgroep is op de woensdagochtend van 09.00 – 10.30 uur.