Psychosociale therapie

Tijdens mijn behandelingen maak ik gebruik van een integrale aanpak, met een mix van diverse methoden en technieken waaronder psychosociale therapie en hypnotherapie.  Het is een persoonsgerichte en over het algemeen kortstondige therapievorm. 

 

Eén van de uitgangspunten van de integrale benadering is dat de mens uit verschillende dimensies (gedrag, voelen, lichaam en denken) bestaat en dat deze elementen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Wanneer één van deze onderdelen uit balans raakt, heeft dit effect op de rest. De sleutel naar succes ligt wat mij betreft in bewustwording. Zoeken naar een antwoord op de vraag waarom je doet zoals je doet. Bewustwording leidt tot openheid en openstellen leidt tot nieuwe keuzemogelijkheden: jouw nieuwe keuzemogelijkheden.

 

Bewustwording

Persoonlijke ontwikkeling is je bewust worden van jezelf: van je eigen kracht, jouw (belemmerende) gedragspatronen, jouw valkuilen en kwaliteiten. Maar ook van jouw positieve en negatieve emoties en gevoelens. Daarvoor zijn zelfbewustzijn en zelfinzicht nodig. Iedereen ontwikkelt zich op zijn of haar eigen unieke manier en in een eigen tempo. Als je weet wie je bent en wat je kracht is, kun je loslaten wat jou belemmert. Je leert dichtbij jezelf te komen en jezelf te mogen zijn.

 

Vanuit de integrale benadering sta jij als mens centraal. Dat betekent dat ik de gekozen methodieken afstem op wat bij jou past. Dat kunnen bijvoorbeeld explorerende, verdiepende- en inzicht gevende gesprekken zijn maar ik maak ook gebruik van hypnotherapie, (verbonden) ademhaling, EMDR, visualisaties, Vat van Zelfwaardering, familieopstellingen (systemisch werken) en ontspanningsoefeningen. Lees meer...

 


"het enige echt werkelijke zijn mijn gewaarwordingen."

- Maria Lassing