Vat van Zelfwaardering

Vat van Zelfwaardering is een op zichzelf staand psychologisch model voor gedragsverandering. Ik zet het in om gedragspatronen inzichtelijk te maken en deze waar nodig te doorbreken. Het zorgt voor bewustwording van het eigen gedrag, dat is immers stuurbaar waar de buitenwereld vaak een gegeven is. Het doel van het model is om je te helpen bij de opbouw van een hogere zelfwaardering en eigenwaarde, waardoor je:

  • Tevredener bent met jezelf en anderen
  • Productiever bent en minder uitstelgedrag vertoont
  • Makkelijk in beweging en tot actie komt
  • Meer zelfzorg toepast
  • Minder last hebt van negatieve behoeftes en patronen
  • Minder vastzit in patronen
  • Meer controle over jezelf ervaart
  • Meer rust en minder stress ervaart
  • Beter contact maakt met anderen

De kern van de methode is dat zelfwaardering, cruciaal is voor het bereiken en behouden van gedragsverandering. De zelfwaardering wordt versterkt door concrete, kleine, haalbare ervaringen op te zoeken die een gevoel van tevredenheid opleveren. We gaan samen op zoek naar duurzame zelfbelonende activiteiten en gedachten, waardoor er een andere mindset ontstaat. Waar eigenwaarde zit, kan geen leegte zitten en omgekeerd.

 

De methode geeft jou meer regie en zelfzorg in breder opzicht. Waarden waar ik zelf ook lange tijd naar gezocht heb en heb kunnen ervaren hoe fijn het is om daar in te groeien en in jezelf te geloven. Om die reden past dit model goed bij mijn integrale aanpak binnen JIJZIJN.

 


"Het is goed om zelfzuchtig te zijn: om van jezelf te houden en voor jezelf te zorgen."

- Edith Eger