Hypnotherapie

Waarom hypnotherapie

Hypnotherapie is een vorm van therapie waarbij gebruik gemaakt wordt van trance (een diepe ontspannen toestand van lichaam en geest). Het gevoel van trance kan je het beste vergelijken met het gevoel van dagdromen. Je kunt met deze bewuste trance, het denken loslaten. Doordat het denken wordt losgelaten, ben je in staat om contact te maken met diepere gevoelslagen, het onbewuste.

 

Het onbewuste omvat alle ervaringen uit het verleden waarvan we ons niet meer bewust zijn: o.a. normale oude ‘verloren’ herinneringen maar ook verdrongen pijnlijke herinneringen. Het onbewuste bestaat uit alle psychologische processen waarvan we ons niet bewust zijn, maar die ons gedrag, ons denken of onze emoties wel beïnvloeden.

 

Voor veel mensen is het moeilijk om in het ‘nu’ te leven. Ze worden beheerst door bijvoorbeeld; angsten, depressies, verslavingen, en belemmerende gedragspatronen waar ze wel vanaf willen maar wat steeds niet lukt. Iedereen leert op den duur eigen gedrag aan, om zo goed mogelijk te kunnen overleven. De één leert zichzelf ‘weg te cijferen’, terwijl de ander leert ‘stoer’ te zijn en niet te hoeven ‘voelen’. In de regel leren we deze gedragingen door o.a. afwijzing, bevestiging, manipulatie, straf of erger.

De meeste gedragspatronen worden automatische gedragingen. Soms zijn we zelfs ‘vergeten’ waarom we ons zo zijn gedragen. We kunnen dus last hebben van trauma’s of dingen verkeerd hebben opgevat, zonder dat we er ons bewust van zijn. Hoe meer je je daar bewust van bent, hoe meer keuzes en regie je hebt in je leven. Je kan dan immers bijsturen, indien nodig.

 

Met hypnotherapie kan transformatie worden bereikt en oude wonden worden geheeld. Dat heeft direct invloed op jouw leven in het nu, geeft meer keuzevrijheid en meer controle over je leven.

Wanneer en voor wie?

JIJZIJN kan jou begeleiden als je vastloopt in je privé- of werkrelatie of omdat je therapie kunt gebruiken om je persoonlijk verder te ontwikkelen. Probleemgebieden als:

 • Persoonlijke ontwikkeling, identiteitsproblematiek
 • Moeite met grenzen stellen
 • Spanning- en stressklachten
 • Depressieve- en sombere gevoelens
 • Angstklachten
 • Eetproblemen
 • Lage eigenwaarde, gebrek aan zelfvertrouwen
 • Hechtingsproblematiek
 • Traumaverwerking
 • Verwerking emotionele conflicten
 • Aangeleerd probleemgedrag, ingesleten patronen
 • Vermoeidheid, overspannenheid, burn-out
 • Omgang met lichamelijke of psychosomatische klachten
 • Zingevingsvragen

"Totdat je het onbewuste bewust maakt, zal je het leven leiden en  zal je het het lot noemen."

- Carl Gustav Jung